toàn bộ – 15 bộ số trong đề và dàn 12 con giáp

TOÀN BỘ – 15 BỘ SỐ TRONG ĐỀ VÀ DÀN 12 CON GIÁP

Kiến thức lô đề xin chia sẻ những kiến thức cơ bản về bộ số đề và dàn 12 con giáp như sau:
 
Có 15 bộ số tất cả gồm các bộ số sau:
-bộ 01: gồm 8 số sau: 01 10 06 60 51 15 56 65
-bộ 02: gồm 8 số sau: 02 20 07 70 52 25 57 75
-bộ 03: gồm 8 số sau: 03 30 08 80 53 35 58 85
-bộ 04: gồm 8 số sau: 04 40 09 90 54 45 59 95
-bộ 12: gồm 8 số sau: 12 21 17 71 62 26 67 76
-bộ 13: gồm 8 số sau: 13 31 18 81 63 36 68 86
-bộ 14: gồm 8 số sau: 14 41 19 91 64 46 69 96
-bộ 23: gồm 8 số sau: 23 32 28 82 73 37 78 87
-bộ 24: gồm 8 số sau: 24 42 29 92 74 47 79 97
-bộ 34: gồm 8 số sau: 34 43 39 93 84 48 89 98
-bộ 00: gồm 4 số sau: 00 55 05 50
-bộ 11: gồm 4 số sau: 11 66 16 61
-bộ 22: gồm 4 số sau: 22 77 27 72
-bộ 33: gồm 4 số sau: 33 88 38 83
-bộ 44: gồm 4 số sau: 44 99 49 94
 
Dàn 12 con giáp;
Tý ( 9 số ) : 00, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
Sửu ( 9 số ): 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97
Dần ( 9 số ): 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98
Mão ( 9 số ): 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99
Thìn ( 8 số ): 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88
Tỵ ( 8 số ): 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Ngọ ( 8 số ): 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90
Mùi: ( 8 số ): 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Thân: ( 8 số ): 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Dậu ( 8 số ): 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Tuất ( 8 số ): 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Hợi ( 8 số ) : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
 
Hãy thống kê kết quả xổ số và tìm cho mình những cặp số ưng ý nhất.
Chúc các anh em may mắn! 

Trả lời